Regulamin imprezy:

Przepisy dotyczące uczestników czynnych:

 1. Przez uczestnika czynnego należy rozumieć osobę bądź osoby, które dokonały zgłoszenia i rejestracji własnego pojazdu za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 2. Uczestnik czynny stawia się na imprezę trzeźwy, osoby pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego nie zostaną dopuszczone do zjazdu.
 3. Uczestnik czynny imprezy musi mieć ukończone 16 lat. W przypadku młodszych uczestników wymagana jest zgoda prawnych opiekunów oraz opieka osoby pełnoletniej.
 4. Uczestnik czynny ma obowiązek posiadać ze sobą na imprezie dokument potwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja itp.)
 5. Każdy z uczestników czynnych przed rozpoczęciem imprezy podpisuje dokumenty, w których potwierdza iż bierze udział na własną odpowiedzialność.
 6. Kierowca pojazdu musi być ubrany w długie spodnie oraz odzież z długim rękawem.

Przepisu dotyczące pojazdu:

 1. Wymiary pojazdu:
  • Długośc max: 5m
  • Szerokość max: 2m
  • Wysokość max: 3m
 2. Waga pojazdu max: 100kg
 3. Wykonanie pojazdu:
  • Pojazd musi posiadać sprawny hamulec
  • Pojazd musi posiadać sprawny układ kierowniczy
  • Pojazd musi posiadać przynajmniej 3 koła
  • Pojazd nie może posiadać żadnego mechanicznego układu napędowego
  • Pojazd musi posiadać pełną, stabilną podłogę pozbawioną niebezpiecznych otworów (możliwość złamania kończyny)
  • Z pojazdu nei mogą wystawać żadne ostre krawędzie
  • Poszycie pojazdu nie może być wyknane z blachy bądź innego metalu.
   Dopuszcza się tworzywo sztuczne, karton, folia, tkanina...

Przepisy dotyczące imprezy:

 1. Czynny udział w imprezie biorą osoby, które wcześniej zgłosiły swój udział po przez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego.
 2. Do zjazdu zostanie wytyczona wcześniej droga. Droga ta będzie odpowiednio zabezpieczona i oznaczona.
 3. Pojazdy uczestników zostaną sprawdzone przez specjalnie powołaną komisję, która zbada ich stan techniczny pojazdów. Od komisji zależy czy pojazd zostanie dopuszczony do zjazdu.
 4. Ta sama komisja będzie sprawdzać stan trzeźwości uczestników. Każdy uczestnik podpisuje przy komisji formularz, w którym orzeka iż zjeżdża na własną odpowiedzialność.
 5. Dla widzów zostaną wyznaczone specjalne strefy, zabrania się widzom wchodzić na trasę zjazdową. Pojazdy zostaną umieszczone w specjalnie dla nich wyznaczonym parku maszyn.
 6. Nad porządkiem imprezy będzie czuwała służba techniczna.
 7. Szczegółowy regulamin oraz zasady punktowania zawodów zostaną dostarczone uczestnikom po ich zgłoszeniu do zawodów.
 8. Zgłeszenia do zawodów przyjmowane są do 10 maja 2011r.
 9. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Ponadto wszystkim uczestnikom imprezy zakazuje się:

Uczestnicy imprezy są zobowiązani przestrzegać niniejszy regulamin.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I INFORMACYJNYCH ORGANIZATORA ZOSTANĄ USUNIĘTE Z TERENU IMPREZY I PRZEKAZANE POLICJI. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SPRAW SPORNYCH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM DECYZJĘ PODEJMUJE PRZEDSTAWICIEL ORGANIZATORA.

DANE ORGANIZATORA:

 1. Koło Naukowe 3P
  e-mail:kn3p@wp.pl
  tel.691 575 968
 2. Akademicki Związek Motorowy
  tel. 725 797 425

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 1. Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego
  e-mail:ps@org.uz.zgora.pl,parlament.studencki@uz.zgora.pl
  CAMPUS A
  ul. Podgórna 50 B
  pok. 10 (DS.1 Rzepicha)
  65-246 Zielona Góra
  tel./fax +48 68 328 31 68