SEMINARIUM NAUKOWE KOŁA 3P

W dniu 10 kwietnia 2006 odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Koło Naukowe 3P oraz Zakład Projektowania i Konstrukcji Maszyn. Uczestnikami seminarium byli studenci IV i V roku Wydziału Mechanicznego (WM), kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn o specjalności Konstrukcyjno-Menadżerskiej (KM). Prelegenci będący członkami Koła Naukowego 3P zaprezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia, aktualnie prowadzone projekty lub tematy związane ze swoimi zainteresowaniami w zakresie konstrukcji maszyn i urządzeń.

W seminarium uczestniczył prodziekan ds. Nauki Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Adam Bydałek, prof. UZ oraz studenci i pracownicy Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn. Ku zaskoczeniu wielu osób, sala była wypełniona po brzegi. Seminarium prowadził dr inż. Marek Malinowski . Głównym celem seminarium było zaprezentowanie działalności Koła poprzez prezentację obecnych dokonań oraz aktywizacja studentów w prace naukowo-badawcze prowadzone w Zakładzie Projektowania i Konstrukcji Maszyn. Istotnym aspektem prezentowanych tematów jest ich ścisły związek z przemysłem (w przeważającej części). Zresztą nie ma co dalej pisać - przeczytajcie sami poniższy program:

  1. Kompensacja wydłużenia retorty pieca wgłębnego - studium projektowe, Marek Sekuła, Przemysław Sobociński, IVrok, KM WM.
  2. Wydajność i spręż wirników w procesach wgłębnych i komorowych, Tomasz Róg, Daniel Kędzierski, IV rok, KM WM.

Powyższe dwa tematy związane są tematami z konkursu, do którego przystąpili wymienieni studenci, a który został ogłoszony przez wiodącego producenta urządzeń do obróbki cieplnej metali w atmosferach firmę Elterma SA Seco/Warwick Group Poland. Studenci Koła nie po raz pierwszy podejmują się trudnej profesji rozwiązywania zadań projektowych dla przemysłu. Jednym z przedstawionych podczas seminarium zagadnień był nagrodzony (I miejsce exeqwo w poprzedniej edycji konkursu) temat:

Opracowanie programu do obliczeń temperatury izolacji i przepływy ciepła w urządzeniach termotechnicznych, Marek Michalewski, V rok, KM WM.

Program napisany przez kol. Michalewskiego jest na dzień dzisiejszy sukcesywnie wykorzystywany przez ww. firmę.

Ostatni z uczestników seminarium przedstawił nam ścieżkę sukcesu jednej z wiodących firm produkujących broń.

Historia i rozwój firmy Heckler & Koch, Andrzej Manoryk, V rok, KM WM.

Wbrew oczekiwaniom wszystkich, temat ten nawiązując do historii tej firmy produkującej broń palną, podkreślał aspekt nowoczesnej technologii, mechanizmów i budowy broni, co przyciągnęło uwagę zwłaszcza męskiej części słuchaczy. Mamy nadzieję, że zorganizowane Seminarium przyczyni się do zwiększenia aktywności studentów Wydziału Mechanicznego i stanie się otwartym forum dyskusyjnym o szerokim spektrum tematycznym.