Koło naukowe 3P

Na podstawie art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z p. zm.) Koło Naukowe 3P "Projektowanie Produktów klasy P" Uniwersytetu Zielonogórskiego z dniem 20 kwietnia 2005 r. zostało wpisane do Rejestru Kół Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego pod nr 35/2005. Koło Naukowe 3P działa przy Zakładzie Projektowania i Konstrukcji Maszyn w Instytucie Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym. Opiekunem naukowym Koła został dr inż. Marek Malinowski. Koło Naukowe 3P zostało założone przez studentów specjalności Konstrukcyjno-menedżerskiej prowadzonej przez ww. Zakład. Członkami Koła mogą być studenci oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego do stopnia doktora włącznie. Zgodnie z regulaminem, Koło prowadzi swoją działalność statutową poprzez: integrowanie środowiska studenckiego, organizację wystaw, wycieczek do zakładów pracy, wykładów, rozwijanie kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą z kołem, współpracę z innymi uczelniami, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie ogólnie rozumianego projektowania technicznego i technologiczności konstrukcji. Na dzień dzisiejszy Koło Naukowe 3P liczy 28 członków i zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego, praktycznego poznawania wiedzy technicznej oraz aktywnego uczestnictwa w pracach Koła.