Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na adres kn3p@wp.pl lub dostarczyć osobiście do p. 305 budynek A-11 Panu Tomaszowi Belicy najpóźniej do 10 maja 2011 roku.