Konkurs ELTERMY S.A. na studenckie prace projektowe rozstrzygnięty


31 maja komisja konkursowa złożona z kadry zarządzającej LZT ELTERMA S.A. rozstrzygnęła konkurs na rozwiązanie następujących zadań problemowych:
  1. Opracowanie programu do obliczania izolacji cieplnej pieców do obróbki termicznej metali (ściana płaska i okrągła) w arkuszu excel i utworzenie bazy materiałów izolacyjnych na podstawie dostępnych katalogów.
  2. Kaskadowy układ regulacji temperatury czterech stref grzejnych, na bazie sterownika logicznego Simatic S7-300, zapisany w postaci bloku funkcyjnego. Układ powinien posiadać 5 wejść termoparowych oraz cztery wyjścia analogowe 0 - 20 mA.
Laureatem jednej z dwóch równorzędnych nagród głównych został student specjalności konstrukcyjno-menadżerskiej IV roku Wydziału Mechanicznego, członek koła naukowego 3P Marek Michalewski.